STERKE AFNAME WIJNVERKOPEN !!!

door | 12 sep 2013 | Nieuws

SchermafbeeldKNVMlogo

Den Haag, 12 september – Voor het eerst in twintig jaar is de verkoop van wijn drastisch afgenomen, zo blijkt uit cijfers van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW). In het eerste halfjaar is in Nederland ruim 8% minder wijn verkocht. Uit vandaag gepresenteerd onderzoek van Trendbox blijkt tevens dat het percentage Nederlanders dat in Duitsland wijn koopt in het eerste halfjaar is gestegen van 27% naar 40%. Voorzitter van de KVNW, de heer Van Houtert: “De laatste accijnsverhoging was een brug te ver. We drinken minder wijn of kopen de wijn over de grens. Zo gaat de Nederlandse wijnhandel ten onder en loopt de schatkist inkomsten mis. Onze conclusie is duidelijk: Den Haag moet afzien van de zoveelste verhoging van de wijnaccijns.” 

Oorzaak: Explosieve stijging wijnaccijns

Nadat op 1 januari van dit jaar de wijnaccijns met ruim 18% werd verhoogd, is er voor het eerst in 20 jaar sprake van een sterke afname van de wijnverkoop. Uit de cijfers blijkt dat er in de eerste helft van 2013 ongeveer 16 miljoen liter minder wijn is verkocht. Afgelopen jaren was de verkoop van wijn in Nederland stabiel, al kende de import ook na de accijnsverhoging van 2010 een lichte dip. Ook Trendbox concludeert dat het afgelopen half jaar beduidend minder wijn is gekocht door Nederlanders. De voorzitter van de KVNW, de heer Peter van Houtert: “In 2002 betaalde men voor 1 liter wijn nog minder dan 49 eurocent, het kabinet wil daar nu ruim 95 eurocent van maken. Daarmee zou de accijns op wijn sinds 1 januari 2002 met bijna 100% stijgen!” Volgens de KVNW wordt daling van de verkoop van wijn veroorzaakt door de explosieve stijging van de wijnaccijns. Trendbox doet al decennia lang onderzoek voor de wijnsector en nam nog nooit eerder een dergelijke terugval van de verkoop waar. 

Gevolg: Stijgende grensverkopen

De afgenomen wijnverkopen betekenen echter niet automatisch dat de wijnconsumptie in Nederland met hetzelfde percentage is gedaald. Uit onderzoek van Trendbox blijkt dat Nederlanders steeds meer wijn over de grens kopen. Zo wordt met name in Duitsland steeds meer wijn gekocht. Want terwijl de wijnaccijns in Nederland de laatste jaren is gestegen, wordt in Duitsland nog altijd het nultarief gehanteerd. Een half jaar geleden bleek uit de Trendbox meting al dat 27% van de wijn drinkende consumenten regelmatig wijn in Duitsland koopt. Inmiddels is dit percentage verder gestegen, tot maar liefst 40%. Frankrijk volgt als tweede land in dit lijstje met 31%. 

Van deze groep consumenten neemt ruim tweederde ook wijn mee naar huis. Gemiddeld nemen Nederlanders die in het buitenland wijn kopen 8 flessen mee naar huis. Gevraagd naar de omvang van de laatste buitenlandse inkoop blijkt dat er gemiddeld zelfs 11 flessen zijn aangeschaft. Bijna één of de vijf (18%) van deze groep sloeg de laatste keer maar liefst meer dan 20 flessen tegelijkertijd in. Trendbox stelt dat uit die gemiddelden de conclusie getrokken kan worden dat er sprake is van bewust inkoopgedrag voor het op voorraad houden van wijn. Van Houtert: “De omvang van de grensverkopen als gevolg van de accijnsverschillen tussen Nederland en Duitsland betekenen de doodsteek voor veel wijnimporteurs en detaillisten.” 

Conclusie: Nederland moet wijnaccijns verlagen

De cijfers van Trendbox bewijzen het averechtse effect van de hoge wijnaccijns. Van de ondervraagden geeft 21% aan dat ze bij een nieuwe prijsverhoging vaker wijn in het buitenland zullen halen. Evenals een halfjaar geleden heeft Trendbox onderzoek uitgevoerd in opdracht van de KVNW en het Productschap Wijn. Door precies dezelfde vragen voor te leggen aan een representatieve groep kan nu met zekerheid worden gesteld dat de Nederlandse consumenten sinds de laatste accijnsverhoging weer meer wijn over de grens hebben gekocht. Hierdoor loopt de overheid naar schatting 300 miljoen euro aan belastinggeld mis en worden Nederlandse wijnimporteurs gedupeerd. Van Houtert:“Met het rapport wordt nogmaals aangetoond dat het Nederlandse beleid faalt. Er zou gestreefd moeten worden naar Europese harmonisering van accijnstarieven. Iedere verhoging in Nederland levert nu alleen maar extra geld op voor de handelaren over de grens. We roepen de politici met klem op af te zien van de voorgenomen accijnsverhoging!” 

Feiten en cijfers:

Daling van 8 % in eerste helft 2013: 16.000.000 liter

Wijnaccijns 2002: 48,93 eurocent per liter

Wijnaccijns 2013: 83,56 eurocent per liter

Voorgenomen wijnaccijns 2014: 95,26 eurocent per liter

Stijging wijnaccijns in 12 jaar 95%

Wijnkopende consumenten: 68%

Afgelopen jaar wijn in buitenland gekocht: 25%

  • Aandeel Duitsland: 40%
  • Aandeel Frankrijk: 31%
  • Gemiddeld aantal flessen binnenlandse aankoop: 3,8
  • Gemiddeld aantal flessen buitenlandse aankoop: 8,3
  • Meer dan 20 flessen per keer uit het buitenland: 18%
  • Aantal flessen laatste buitenlandse aankoop: 11,7
WineParis Vinexpo 2023