De Franse wijnbouwsector reageert op de berichtgeving in de Nederlandse media over sporen van bestrijdingsmiddelen in Franse wijn .

door | 30 sep 2013 | Nieuws

De sporen van bestrijdingsmiddelen in de betreffende 92 Franse wijnen zijn niet gevaarlijk voor de volksgezondheid, aldus de sector. Deze reactie volgt naar aanleiding van een onderzoek dat verricht is door de Franse consumentenorganisatie “UFC Que Choisir”. Het blad publiceerde in de oktober-editie de resultaten van analyses die uitgevoerd zijn door een privé-laboratorium op 92 verschillende Franse wijnen. De onderzoeksresultaten bevestigen dat er zich inderdaad residuen bevinden in deze wijnen, maar bij alle onderzochte wijnen blijkt dat de hoeveelheid residuen binnen de strenge Europese richtlijnen zijn gebleven en dat de vastgestelde limieten niet overschreden zijn. Pascal Chatonnet, directeur van het Laboratorium Excell, bevestigt dat, “…de gevonden residuen zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, het gaat om bijzonder kleine hoeveelheden waarover men zich absoluut geen zorgen hoeft te maken voor vergiftigingsgevaar“. De gezondheid zou pas in gevaar komen wanneer men zijn hele leven lang meerdere liters wijn per dag zou nuttigen (wat sowieso ongezond is). 

Het gebruik van pesticiden geschiedt onder strenge regelgeving van de Europese Commissie. Dit geldt voor alle landbouwproducten in alle Europese landen. Er zijn Maximale Residu  Limieten (MRL)  vastgelegd om de voedselkwaliteit en veiligheid van consumenten te garanderen.

In de wijnsector worden de MRL voor druiven vastgesteld rekening houdend met het feit dat druiven tot wijn worden verwerkt. De vinificatie speelt een rol. Slechts enkele moleculen die aanwezig zijn op de druiven zullen in kleine hoeveelheden terug te vinden zijn in de wijn. De sporen in de wijn vallen dus lager uit dan MRL op druiven. Uit alle uitkomsten van de analyses van Franse wijnen blijkt dat de regelgeving en de geldende wetgeving zijn nageleefd.

Zowel de onderzoeken van de Algemene Directie van de Franse Voedselautoriteit van het Ministerie van Landbouw en het Franse Instituut van de Wijnbouw (IFV) als de regelmatig uitgevoerde onderzoeken van professionals uit de wijnsector bevestigen deze resultaten.

Al twintig jaar worden inspanningen geleverd door de Franse wijnindustrie en door andere Europese landen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te controleren en te beperken.