Productie Nederlandse wijn iets gedaald in 2021

door | 19 mei 2022 | Nieuws

De Nederlandse wijnboeren hebben vorig jaar zo’n 7.529 hectoliter wijn geproduceerd. Dat is een lichte daling vergeleken met een jaar eerder en iets minder dan het vijfjarig gemiddelde. In totaal waren er wel meer hectare wijngaarden. Het areaal groeide door tot 275 hectare.

De totale productie van 7.529 hectoliter wijn is iets lager dan het vijfjarige gemiddelde. Van 2017 tot en met 2021 was dat namelijk zo’n 7.672 hectoliter (zie bijlage 1). Uitschieter in die periode was het jaar 2018, waarin het extreem warm was en de zon zorgde voor een grote oogst en mooie, rijpe druiven.

Wijnjaar 2021

Dat de druivenoogst iets lager is uitgevallen ondanks dat er meer wijngaarden waren, heeft te maken met de weersomstandigheden in 2021. Het was namelijk een grillig jaar met een bijzonder koud voorjaar. De wijnstokken groeiden daarom minder snel. Omdat het vervolgens in de zomer warm en nat was, ontstond er valse meeldauw die de druiven aantastten. Het gevolg: minder oogst. Wijnboeren zijn desondanks tevreden met de kwaliteit van de geoogste druiven.

Meer rode wijn

Opvallend is dat het aandeel rode wijn is gegroeid en daarmee het aantal witte wijnen gedaald. Bijna dertig procent van de productie in 2021 is rode wijn, waar dat vorig jaar nog een kwart was. Een mogelijke oorzaak van deze stijging is dat de valse meeldauw met name bij witte rassen voor problemen zorgde. Zo is er op verschillende plekken minder of geen johanniter geoogst.

Het totale aantal flessen, dat jaarlijks rond de 1 miljoen ligt, is nagenoeg gelijk gebleven aan 2020. In de tabel uit bijlage 2 zijn de exacte productiecijfers te zien. Daarin is ook terug te vinden dat het aantal wijnen met de BOB-status (Beschermde Oorsprongsbenaming) is gedaald. Dit heeft onder andere te maken met de lagere oogstopbrengsten. Daarnaast is er vanaf 2021 voor alle BOB’s een vereiste organoleptische keuringsprocedure.

Nieuwe website Nederlandse wijninfo Tegelijk met de bekendmaking van deze jaarlijkse productiecijfers is de vernieuwde website van Nederlandse Wijninfo live gegaan. Op dit platform staat algemene informatie over de Nederlandse wijnsector voor consumenten en media. Naast de wijngeschiedenis, een overzicht van de wijnjaren en productiecijfers staat er ook een kaart op met aangesloten wijnboeren. De site is een initiatief van Vereniging van Nederlandse Wijn Producenten (VNWP). Zij behartigt de belangen van Nederlandse wijnboeren op het gebied van onder andere gewasbescherming, wet- en regelgeving en communicatie met andere vakverenigingen.