Nederlandse wijnhandel voert campagne om verantwoord genieten van wijn te bevorderen

door | 1 jun 2017 | importeurs, Nieuws

 

Leidschendam, 1 juni 2017 – De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) is blij met het rapport van Trimbos over het drankgebruik bij mensen van 55 jaar en ouder. Overmatige alcoholconsumptie is de afgelopen jaren gedaald, zo blijkt uit het onderzoek. De meerderheid van de 55 plussers drinkt niet, licht of hooguit matig. Van deze bevolkingsgroep drinkt 6,7% overmatig. Juist deze groep is meer gaan drinken. De Nederlandse wijnhandel wil hier iets aan doen. De KVNW was daarom al eerder met een campagne gestart om verantwoord genieten van wijn te bevorderen.

Volgens de vereniging is dit het eerste onderzoek waarin een goed beeld wordt geschetst van de omvang van deze problematiek en waarin bruikbare oplossingsrichtingen worden aangegeven. Uit het rapport blijkt met name dat betere voorlichting kan helpen om bepaalde groepen meer bewust te maken van de gevaren van overmatig drinken.

Vergeleken met het percentage overmatige drinkers tussen de 23 en 55 jaar, scoort de groep van 55 plussers hoog. Ook de KVNW is van mening dat dit percentage omlaag moet en wil daarvoor nieuwe voorlichtingsactiviteiten ontplooien en de bestaande voorlichtingscampagne intensiveren.

De KVNW is twee jaar geleden zelf met een matigingscampagne begonnen, de Wim campagne (www.wimoverwijn.nl ), waarin het verantwoorde genieten centraal staat. Genieten van wijn gaat niet samen met overmatige consumptie. Soms is het beter om helemaal niet te drinken, bijvoorbeeld bij medicijngebruik. Onderdeel van de campagne is een samenwerkingsverband met de themazender 24Kitchen. Naar het voorbeeld van de BOB campagne worden consumenten op een positieve manier benaderd. Niet betuttelend.
Wim is een afkorting van Wine In Moderation, een internationaal platform van wijnproducenten en -importeurs.

“Het onderzoek bevestigt dat we op de goede weg zijn”, aldus de voorzitter van de KVNW, de heer Peter van Houtert. “We willen graag met de staatssecretaris in gesprek om de inspanningen op dit gebied nog beter af te stemmen en verder te intensiveren. We zien gelukkig dat consumenten steeds meer op een verantwoorde wijze omgaan met wijn, maar we hebben in deze groep nog een slag te maken.”

Meer informatie
Meer informatie over de Wim campagne is te vinden op www.kvnw.nl/wim en op www.wimoverwijn.nl .