SWEN Register Wijndocent

door | 12 jun 2013 | Opleiding, Redactie

register_wijndocent_swen

De belangstelling voor wijncursussen neemt onder consumenten steeds meer toe. Hierdoor stijgt ook het aanbod van wijncursussen en opleidingen in Nederland. Op dit moment is het voor iedereen mogelijk om een wijncursus te geven aangezien het beroep/ de titel ‘Wijndocent’ niet beschermd is.

Om het wijnonderwijs in Nederland op een hoger niveau te tillen is het noodzakelijk eisen te stellen aan het beroep Wijndocent. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) en het Productschap Wijn hebben daarom gezamenlijk het initiatief genomen om een kwalificatie ‘SWEN Register Wijndocent’ te ontwikkelen. Wijndocenten die aan de gestelde eisen voldoen komen in aanmerking om de titel ‘SWEN Register Wijndocent’ te voeren. Het examen is bedoeld voor docenten die lesgeven op niveau 1 en/of 2 van de SWEN.

Het is mogelijk om een begeleidingstraject te volgen voorafgaand aan het examen SWEN Register Wijndocent.

Begeleidingstraject voor SWEN Register Wijndocent

De twee opleidingsinstituten Wijnadviesbureau Claudia van Dongen en SVBE Wijnprofessionals (Chris Alblas) hebben hun kennis en ervaring gebundeld in een gezamenlijk begeleidingstraject voor SWEN Register Wijndocent. Voor de didactische ondersteuning wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van Dick Middelhoek van Bureau Overleren, die tijdens het begeleidingstraject onder andere een viertal workshops verzorgt.

Doel van het begeleidingstraject: ondersteuning bieden voor het examen, te weten het verzorgen van een wijnles op SWEN 1 of SWEN 2 niveau.

Programma begeleidingstraject
1e dagdeel: kennismaking (uitwisseling van ervaringen), uitleg opzet van het begeleidingstraject en bespreking van de toelatingseisen en het examen. Dick Middelhoek verzorgt een workshop. Het examen noemt bij didactische werkvormen: presenteren, interactief doceren, analyseren, coachen, instrueren, discussiëren, opdrachten uitdelen, demonstreren, feedback geven en evalueren.

2e en 3e dagdeel (1 lesdag): alle cursisten presenteren hun favoriete onderwerp op SWEN 1 of SWEN 2 niveau. Dit binnen de kaders van het examen: maximaal 20 minuten. Elke presentatie wordt door de onderwijskundige kort geanalyseerd. Aan het eind van de dag geeft de onderwijskundige tips voor de volgende presentaties mee.

4e en 5e dagdeel (1 lesdag): alle cursisten presenteren een onderwerp op SWEN 1 of SWEN 2 niveau, zoals bij het examen. De begeleiders kiezen het onderwerp en op de locatie kan dit worden voorbereid. Ook deze presentatie wordt door de onderwijskundige op didactische aspecten beoordeeld. Aan het eind van de dag worden er tips voor het examen gegeven.

Doelstelling

Na afloop van de bijeenkomsten zijn de deelnemers beter voorbereid op het eindexamen, hebben interactieve sessies gehad met een tiental leuke collega’s, hebben zij een aantal nieuwe werkvormen geleerd, hebben ze feedback gegeven en ontvangen en voelen deelnemers zich nog zekerder bij het voorbereiden en uitvoeren van eigen trainingen en cursussen.

Cursusdagen 

Het begeleidingstraject vindt in 2013 plaats op drie dinsdagen:

3 september (van 13.30-16.30 uur)
17 september (van 10.00-16.00 uur)
8 oktober (van 10.00-16.00 uur)

Cursuslocatie
Wijnacademie/De Twee Marken in Maarn.

Cursusprijs

De kosten bedragen € 525,00 exclusief 21% BTW.
De cursusprijs is inclusief koffie/thee en lunch op de twee volledige cursusdagen.

Voorafgaand aan de cursus ontvangen de deelnemers een intakeformulier van Bureau Overleren. Ook zal na de cursus gevraagd worden een feedbackformulier in te vullen.

Meer informatie is op te vragen bij:

•  Wijnadviesbureau Claudia van Dongen, email info@wijnpassie.nl, tel 040 2960323

•  SVBE Wijnprofessionals, Chris Alblas, email info@svbe.nl, tel 026 4434360