Wijn voldoet aan Europese normen voor residu pesticiden

door | 26 sep 2013 | Nieuws

Den Haag, 25 september 2013 – Wijn voldoet aan de strenge Europese normen voor residuen voor pesticiden. Jaarlijks onderzoek wijst uit dat geen overschrijding van limieten voorkomen. “Er is geen reden voor ophef of ongerustheid over (voedsel)veilig kunnen drinken van wijn”, stelt Peter van Houtert, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW).

Residuen van bestrijdingsmiddelen in wijn is in het nieuws door een onderzoek van de Franse consumentenbond Que Choisir. Ze vergelijken gevonden residuwaarden onder meer met drinkwater. Volgens de KVNW gaat die vergelijking mank en miskent de bond de strenge regelgeving die er is voor residuen van pesticiden in wijn en, meer specifiek, op druiven die voor wijnbereiding worden gebruikt. Van Houtert: “We stellen vast dat de gevonden waarden ruim onder de Europees gestelde limieten blijven.”

EU-wetgeving

De in het onderzoek genoemde pesticiden zijn toegelaten voor de wijndruiventeelt. Er gelden zogeheten MRL’s (maximum residu levels) voor in EU-wetgeving. Deze EU normen zijn van toepassing op wijn die verkocht wordt op de Nederlandse markt. Residuen van pesticiden die onder gestelde limieten blijven, brengen geen gezondheidsrisico’s met zich mee. Ook als de MRL wel zou worden overschreden, betekent dat niet direct dat er een voedselveiligheidsrisico is. Dit is pas aan de orde, als overschrijding van de zogeheten Maximaal aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) van de stof optreedt. Die wordt doorgaans vastgesteld door de Europese voedselveiligheidsorganisatie (EFSA).

Onderzoek in Nederland

Het Productschap Wijn laat jaarlijks een gecertificeerd laboratorium onderzoek doen naar residuen van pesticiden in wijn in Nederland. Dit onderzoek komt tot stand in overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In de sectorale monitoring van het Productschap Wijn zijn afgelopen jaren geen overschrijdingen van MRL’s gevonden. Op basis van de nu bekende gegevens uit het Franse onderzoek ziet het Productschap Wijn geen aanleiding nader onderzoek in te stellen.

In Europa stelt de Europese Commissie de limieten vast, op advies van onder meer de EFSA. De NVWA ziet in Nederland toe op de handhaving van de regelgeving. Indien de NVWA aanleiding ziet tot nader onderzoek, dan verleent de branche uiteraard alle medewerking.