Nieuwe structuur wijnonderwijs centraal tijdens Nationale Wijndocentendag

door | 22 sep 2015 | Nieuws, Opleiding

Sfeerimpressie Docentendag 22_ september 2015 verkleind

Utrecht, 22 september 2015. Vandaag werd voor het eerst onder auspiciën van de Stichting Wijnonderwijs Nederland (SWON) de Nationale Wijndocentendag gehouden. In het verleden werd deze dag georganiseerd door het Productschap Wijn. Tijdens deze docentendag hebben wijndocenten uit het gehele land kennis genomen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Sherry en van de actuele ontwikkelingen op het gebied van de bereiding van wijn. Colleges werden verzorgd door Robert Verweij en Gerhard Horstink
Verder werd uitgebreid stilgestaan bij de nieuwe structuur in het wijnonderwijs. De heer Frank Jacobs gaf een toelichting op de nieuwe structuur. Met de nieuwe structuur wordt beoogd de kwaliteit en transparantie van het wijnonderwijs te verbeteren door het introduceren van een systeem waarin opleiden en examineren streng gescheiden trajecten zijn en waarop toezicht wordt gehouden door een externe gecertificeerde instantie. De SWON is verantwoordelijk voor de invoering van het nieuwe systeem. De SWON stelt de exameneisen vast zoals de SWEN dat in het verleden deed. Voor het vaststellen en afnemen van de examens is de Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) verantwoordelijk. Het bestuur van de SDEN wordt benoemd door de SWON en de examencommissies worden weer samengesteld door de SDEN. Een centraal secretariaat zorgt voor een goede registratie van cursisten, examens en diploma’s alsook voor de afhandeling van het financiële proces. Het gehele proces (inclusief examenreglementen) is beschreven in een kwaliteitshandboek en wordt gecontroleerd door de European Expertise Centre of Examination (EECE). Het bestuur van de SWON heeft de heer Frank Jacobs gevraagd om als kwartiermaker voor de SDEN op te treden. Hij zal in nauwe afstemming met de SWON en EECE de taken en verantwoordelijkheden van de SDEN in kaart gaan brengen. Het geheel moet op 1 januari 2016 gereed zijn. De initiële kosten van de herstructurering worden gedragen door de SWON, maar op termijn zal het systeem zichzelf moeten bekostigen. Uitgangspunt is dat ook op termijn de kosten voor de cursisten niet zullen stijgen. Volgens de voorzitter van de SWON, André Steijaert, was het doorvoeren van deze ingrijpende wijziging niet mogelijk zonder medewerking van de Wijnacademie: “de Wijnacademie neemt de meeste wijnexamens af in Nederland. Sinds de bestuurlijke wijzigingen binnen de Wijnacademie zijn doorgevoerd is de Wijnacademie voorstander en stuwende kracht achter de nieuwe structuur geworden. Ook de Wijnacademie onderschrijft, evenals de andere opleiders, de scheiding tussen opleiding en examens. De medewerking van de Wijnacademie is heel belangrijk”. Inmiddels is gesproken met de meeste opleiders waaronder het Wijninstituut, de Associatie van Wijndocenten, de VAKO, de ROC’s alsook met de Academie voor Gastronomie en de SVH. Alle instanties staan achter het initiatief, hetgeen ook bleek uit de vragen en opmerkingen tijdens de docentendag.

WineParis Vinexpo 2023