Oprichting Producentenvereniging voor de Nederlandse wijnbouw

door | 25 mrt 2016 | Internationaal, Nieuws

De gezamenlijke Nederlandse professionele wijnbouwers hebben, na het weggevallen van het Productschap Wijn, gezocht naar een adequate organisatievorm om de belangen van de sector te behartigen. In navolging van andere sectoren is daarom besloten tot de oprichting van een producenten vereniging om dit voor de groeiende Nederlandse wijnbouw mogelijk te maken.
Met de oprichting per 1 januari j.l., van de “Vereniging Nederlandse Wijn Producenten”
(VNWP) is dit een feit geworden. Van het wijnbouw areaal van circa 240 hectare heeft 84% zich nu aangesloten bij de VNWP, wat zeer representatief is.
Met deze samenwerking tussen de wijnboeren werkt de VNWP aan de belangenbehartiging van de professionele wijnbouw, hetgeen vooral betreft:
• het vertegenwoordigen van de commerciële wijnbouwers bij de verschillende organisaties
• bestaande en toekomstige regelgeving
• adequate gewasbescherming
• het initiëren van ontwikkelingen om de kwaliteit / productie te verbeteren en daarmee
ook de duurzaamheid te bevorderen.
De productie van Nederlandse wijn bedraagt ongeveer 1 miljoen flessen per jaar. Deze is
verdeeld in rode, witte, rosé en mousserende wijnen, alsmede likeur wijnen. Er worden wijnen geproduceerd die op internationale wijnkeuringen goede resultaten behalen.
De Vereniging Nederlandse Wijn Producenten kan men vergelijken met bijvoorbeeld het
Duitse “Winzer Verband” in Rheinland Pfalz of de “Belgische Wijnbouwers”.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dik Beker, T: +31 (0)6 29325882 E: d.beker@wxs.nl
Het bestuur wordt gevormd door:
Roelof Visscher (secretaris), E: r.visscher@twentewijn.nl, Hof van Twente
Dik Beker (penningmeester), E: d.beker@wxs.nl
Youp Cretier, E: wijngaard@cretier.nl, Domein Hof te Dieren
Gerhard Ensing, E: gerhardensing@gmail.com, Wijngaard Hesselink
Simon Crone (voorzitter), E: sjansc@planet.nl, Domein tussen Rug en Rijn